Ljustadalens Fritidsgård

Stängt över sommaren

Fritidsgården drivs som en traditionell gård med öppen verksamhet och efter kulturnämndens intentioner. Vi har öppet för dig som går i årskurs 6 – årskurs 3 på gymnasiet. Under april och maj öppnar dock verksamheten tillfälligt även för dig som går i årskurs 5.

 

Sociala medier:

Facebook: Ljustadalens fritidsgård

Instagram: ljustadalensfritidsgard

Snapchat: ljustagarden

 

Fritidsgårdens kiosk:

Här kan du handla enklare mat, dricka och godis. Endast Swishbetalning. Vårt Swishnummer är 123 612 60 56.

 

Kontaktuppgifter:

Tel: 070-5280382

Mer information om gården

 

Mål
En ledstjärna för oss är att verksamheten ska uppfylla kommunens riktlinjer för ungdoms- och fritidsverksamhet (”En gård för alla”). Vi har som mål att stötta och utveckla ungdomarna till fria och tänkande individer som vågar tro på sin egen handlingskraft. Ungdomarna skall ha en vuxenkontakt. De skall kunna verka i grupp, vara delaktiga i beslut och kunna ta ansvar. De skall utvecklas i det de är intresserade av samt vara fysiskt aktiva. Vi arbetar drogförebyggande samt i en gemenskap. Verksamhetens syfte är att ungdomar och vuxna ska kunna ha en samlingspunkt i området.

 

Attityder
Vi har nolltolerans när det gäller rasism, sexism, våld och droger. Vi uppmanar ungdomarna att vårda det språkliga arvet och bemöta varandra med respekt.

 

Mot en ny verksamhetskultur
Det enda sättet att lära in demokratibegreppet är att verka i en demokratisk kultur. Viljan och förmågan att sköta gemensamma frågor är en del av människans sociala kapital och det är väsentligt att kunna arbeta i grupp. Det är viktigt att kunna argumentera, förhandla i och om frågor samt att kunna kompromissa. Det är, överhuvudtaget, viktigt att kunna skapa en gemensam välfärd tillsammans med andra. Dessa förmågor får barn och ungdomar öva upp sig i, genom LAC:s ungdomsråd.

 

Entreprenörerna
Ger barn och ungdomar större möjligheter att delta och påverka. Syftet är att stödja ungdomarnas aktiva deltagande i fritidsgårdens verksamhetsplanering, i de beslut som fattas samt i budget- och ekonomifrågor. Att man lyssnar även på dem och ger dem möjligheter att delta och påverka. Målet för LAC:s entreprenörer är att ge barnen och ungdomarna goda erfarenheter av att medverka i beslutsfattandet, så att effekterna av denna medverkan även märks i deras boende- och livsmiljö.

Replokal/studio

Gården har en replokal/studio som lokala talanger kan boka.

För mer info kontakta Margareta Lindström: Margareta.lindstrom@ljusta.se